Jobs

Pensaer Gwasanaethau Digidol or Web Editor

Location:
Wales - Anglesey
Salary:
£12.85 per hr + holiday pay
28 Jun 2020
Vacancy Type:
Temporary - Full Time
Job Description

Mae cyfle cyffrous ar gyfer Pensaer Gwasanaethau Digidol wedi codi gyda sefydliad blaenllaw yn y sector cyhoeddus yng ngogledd Cymru. Byddwch yn ymuno â thîm egnïol sy’n edrych i'r dyfodol ac yn darparu a datblygu ystod eang o wasanaethau a datrysiadau digidol.

Yn y swydd Pensaer Gwasanaethau Digidol hon, byddwch yn cynorthwyo gyda darparu a chefnogi o wefannau mewnol a chyhoeddus. Mae hwn yn gontract llawn-amser dros dro, yn gweithio dros gyfnod mamolaeth, mewn swyddfeydd modern yn ardal hardd Ynys Môn.

Byddwch yn adrodd i'r Rheolwr Gwasanaethau Digidol TG, ac yn gyfrifol am ystod o dasgau, a fydd yn cynnwys:  

 • Rheoli cynnwys amryw o wefannau, gan sicrhau fod y cynnwys yn hygyrch ar gyfer pob defnyddiwr, boed yn defnyddio dyfais symudol neu ddyfais wrth ddesg
 • Cynorthwyo gyda phrofi systemau, diogelwch systemau a gweinyddiaeth
 • Cymorth gwasanaethau digidol a chymorth cyflawni prosiectau
 • Darparu cymorth technegol 2il a 3ydd llinell i’r ddesg gwasanaeth TG
 • Gweithio gyda chydweithwyr i sicrhau bod y gwefannau hyn wedi eu trefnu mewn ffordd resymegol, ac yn hawdd eu llywio i'r bobl y maent wedi'u cynllunio ar eu cyfer

Bydd y Pensaer Gwasanaethau Digidol llwyddiannus â'r sgiliau a'r profiad canlynol:

 • Addysgwyd i lefel gradd, HND neu gyfwerth;
 • Profiad dangosol mewn rôl debyg
 • Sgiliau craidd TGCh, gan gynnwys systemau rheoli cynnwys a Photoshop
 • Uwchieithoedd marcio gwe, HTML5, SCSS / CSS
 • Ymwybyddiaeth o safonau Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys Gwe W3C
 • Technegau optimeiddio peiriannau chwilio
 • Cymraeg rhugl, ysgrifenedig a llafar
 • Gallu i weithio’n annibynnol ac fel rhan o dîm
 • Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da
 • Yn blaenoriaethu’r cwsmer gyda sgiliau gwasanaeth cwsmer da

Mae hwn yn gontract dros dro am gyfnod mamolaeth, yn gweithio llawn-amser o ddydd Llun i ddydd Gwener, gyda chyflog o £12.85 yr awr, yn ogystal â thâl gwyliau.

Byddai’n bosibl teithio i'r swydd hon o Fangor, Caernarfon, Llandudno neu Conwy.

I wneud cais am y swydd Pensaer Gwasanaethau Digidol hon, cliciwch ar ‘gwneud cais ar-lein ' ac uwchlwythwch gopi o’ch CV, neu cysylltwch â S2 Recruitment ar 03333 234 371

Mae S2 Recruitment yn gweithredu ar ran ein cleient fel busnes cyflogaeth.

This is an advert for a Digital Services Architect /Web Editor for which the need to be bilingual in English and Welsh is essential.